Hydrolech

Prasa o nas - Artykuły

Gmina i Powiat - miesięcznik

Firma Hydrolech z zaangażowaniem kontynuuje i propaguje ideę stosowaniasystemów Bestmanna do zabezpieczania i renaturyzacji brzegów rzek, kanałów, zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych, umocnień przeciw powodziowych, a także brzegów morskich.
Realizując zasadę, będącą myślą przewodnią firmy:

"każda działalność inżynierska, mająca na celu ochronę brzegów, powinna być przyjazna środowisku i w zgodzie z prawami natury".


produkujemy modułowe materiały budowlane z surowców naturalnych (włókien kokosowych i kamieni) oraz specyficznych systemów roślinnych z wykorzystaniem odpowiednich dla danego środowiska gatunków roślin.

Systemy te charakteryzują się:

 • łatwością zastosowań i instalacji,
 • elastycznością przy układaniu,
 • natychmiastowym po zainstalowaniu efektem estetycznym,
 • dużą trwałością,
 • możliwością przejęcia znacznej ilości zanieczyszczeń i energii niesionej prądem wody i fal.
 • Podstawową jednak zaletą systemów Bestmann jest uzyskanie w krótkim czasie trwałego i ściśle związanego z podłożem umocnienia, które jest "przyjazne środowisku i zgodne z prawami natury". Ten nowatorski system zabezpieczeń brzegów zastosowany w Polsce sprawdził się już na Wybrzeżu w czasie ekstremalnych warunków pogodowych i dalej z powodzeniem stosowany jest przy budowie zbiorników retencyjnych, stawów, oczek wodnych, w parkach krajobrazowych, renaturyzacji rzek, potoków i biologicznych oczyszczalni ścieków.

  Firma Hydrolech posiada dwa działy produkcyjne w Borach Tucholskich i Gdańsku, gdzie produkowane są modułowe elementy budowlane z roślinami lub bez nich, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z inwestorem w zakresie rodzajów i rozmiarów produktów, gatunków roślin i schematów nasadzeń. Ponadto dla zainteresowanych organizujemy prezentacje i pokazy, a naszym klientom służymy fachową radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów.

  Materiały budowlane - miesięcznik

  W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na potrzebę zachowania a także przywracania naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów rzek i ich dolin, zbiorników wodnych, brzegów morskich, kanałów itp. Odzwierciedleniem tej tendencji jest m.in. porozumienie "Paneuropejska Strategia Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej", formułuje zasady obowiązujące w krajach Europy w ww. kwestii; polskie przepisy reguluące tę dziedzinę budownictwa są zgodne ze strategią europejską. Zwraca się w nich uwagę na to, aby:

 • przy regulacji cieków i zbiorników wodnych nie naruszać piękna krajobrazu i biologicznych stosunków śodowiska wodnego:
 • budowle hydrotechniczne nie naruszyły istniejącego ekosystemu.
 • Skutki dotychczasowej, zbyt lekceważącej prawa przyrody, gospodarki człowieka zmuszają współczesne społeczeństwa poszkiwań i stosowania przyjaznych naturze rozwiązań, materiałów i technologii, które pozwalają na odtworzenie zdegradowanych ekosystemów , renaturyzację brzegów, rzek i zbiorników wodnych, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści gospodarczych z cieków i zbiorników wodnych (pozyskiwanie cennego budulca, transport wodny, sport, turystyka itd).
  Ingerując w naturalny krajobraz i korzystając z niego musimy mieć na uwadze, aby pozostawił on żywy i atrakcyjny dla następnych pokoleń. Dlatego też coraz większego znaczenia nabierają umocnienia brzegów rzek i zbiorników wodnych przy zastosowaniu systemów ekologicznych opartych na naturalnych materiałach i różnych rodzajach roślinności w techologii Bestmann - technik.

   

  © Hydrolech 2000 - 2010 | Projekt graficzny