Hydrolech
 
Czy wiesz że ...
Prawo budowlane, którego przepisy weszły w życie 11 lipca 2003 r. mówi, że przydomowy basen, staw lub oczko wodne o powierzchni do 30 metrów kwadratowych jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art.29 pkt.15 i 16). Budowę takich obiektów wystarczy zgłosić na 30 dni przed terminem wykonania.

Oferta

Stawy wodne, oczka wodne, zbiorniki retencyjne oraz oczyszczalnie ścieków z wykorzystaniem ekologicznych systemów ochrony i odnowy brzegów Bestmann - technik.

staw hodowlany (rybny)

W 2005 roku firma NAVIMOR INVEST w Pradze wykonała na zlecenie Urzędu Miasta Pragi umocnienia brzegów na Zbiorniku Hodowlanym N1 Stodůlecký. Do wykonania opaski zabezpieczającej wykorzystano system BESTMANN-technik firmy Hydrolech. Zdjęcie wykonano w czerwcu 2006 r po pierwszym okresie wegetacyjnym roślin wchodzących w skład elementów zabezpieczenia.
Problemy z erozją brzegów które występowały w Zbiorniku Stodůlecký przed wykonaniem umocnień naszą techniką, są typowymi zjawiskami obserwowanymi w zbiornikach wodnych. Falowanie, zmienny poziom lustra wody, obfite zarybienie (kilu kilogramowe karpie), tzw. czynnik penetracji ludzkiej powodują że roślinność brzegowa nie może samoczynnie porosnąć brzegów umacniając je tym samym.
Transport wegetacyjnych walców kokosowych i wegetacyjnych mat kokosowych z Polski do Pragi odbył się wiosną 2005 roku. Do transportu maty zostają zrolowane i ułożone na dłużycy jedna na drugiej. Mimo połamania się pędów roślin dzięki temu, że są dobrze ukorzenione i posiadają wytworzone kłącza rośliny po instalacji szybko dochodzą do siebie i pięknie odbijają.
Stopę skarpy zabezpieczamy wegetacyjnym walcem kokosowym o ø 30 cm i dł. 3m. Do palisady stosujemy kołki toczone i impregnowane o ø 7 cm i dł. 1,2 m.co 60 cm. Walce kokosowe muszą być całkowicie przerośnięte korzeniami obsadzonych w nich roślin. To daje gwarancję na przyjęcie się roślin nawet w niekorzystnych warunkach panujących w zbiorniku takich jak: przesuszenie, zbyt wysoki poziom wody czy żerowanie ryb.
Powyżej wegetacyjnego walca kokosowego rozkładamy wegetacyjną matę kokosową o dł. 5m i szer. 1m. Mata kokosowa musi być również całkowicie przerośnięta systemami korzeniowymi obsadzonych w nich roślin. Skarpa zbiornika powinna być już odpowiednio ukształtowana, ziemia spulchniona i zagrabiona. Wgłębienia powinny być zniwelowane tak, aby mata równo przylegała do podłoża na całej jej powierzchni.
Maty należy przybić do podłoża gwoździami drewnianymi o dł. ok.50 cm. 6 szt. na m2. Po instalacji, jeżeli jest możliwość to należy nawodnić całą opaskę obficie wodą tak, aby maty i faszyny całkowicie przesiąkły wodą. Jeżeli brzeg zbiornika jest stromy i głębszy od zastosowanego walca ø 30 cm można zastosować walec o innej średnicy lub ułożyć jeden walec na drugi. Jeżeli wahania lustra wody są większe niż jeden metr, to można ułożyć maty jedne nad drugą kołkując je na 5 cm zakładkę.
Zbiornik Hodowlany N1 Stodůlecký jest pierwszym z trzech zbiorników położonych w dzielnicy Pragi Stodůlký. Wokół zbiorników znajdują się osiedla mieszkaniowe.Zbiorniki te pełnią również rolę rekreacyjną dla mieszkańców pobliskich osiedli. Przez zbiorniki przepływa Potok Prokopský o charakterze potoku podgórskiego. Gospodarzem Zbiorników jest Związek Wędkarski który hoduje w nich między innymi dużej wielkości i liczby karpie.
Ekologiczne systemy zabezpieczeń brzegów BESTMANN-technik naszej firmy doskonale spełniają swoją rolę między innymi w takich zbiornikach śródmiejskich gdzie oprócz roli zabezpieczającej wydatnie wpływają na poprawę estetyki terenu. Wegetacyjne maty kokosowe i wegetacyjne faszyny kokosowe hamując erozję brzegu zapobiegają również ciągłemu wypłukiwaniu substancji organicznych do zbiornika hamując tym samym niekorzystny proces eutrofizacji zbiorników.
Szuwar roślinny utworzony dzięki zastosowaniu naszego systemu ma dla zbiornika ogromną rolę. W systemach korzeniowych roślin brzegowych (rizosferze) bytują kolonie bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych, które przeprowadzają reakcje rozkładu szkodliwych w nadmiarze związków organicznych i nieorganicznych zawartych w wodzie. Wpływają tym samym na powstanie równowagi biologicznej zbiornika i wydatnie poprawiają jakość wody.

LEGENDA
3. Siatka kokosowa trawista RG 17
4. Wegetacyjna mata kokosowa VM 5x1m
5. Wegetacyjna faszyna kokosowa ø VF 300
© Hydrolech 2000 - 2007 | Projekt graficzny