Hydrolech

Produkty

Faszyna kokosowa sucha  • Opis
  • Zastosowanie
  • Transport i instalacja
Faszyny mają postać walca z siatki polietylenowej wypełnionej materiałem włóknistym (włóknem kokosowym). Siatka polietylenowa z oczkami o wymiarze ok. 50 mm jest tkana metodą bezwęzełkową co sprawia że jest maksymalnie odporna na rozciąganie. Standardowa długość walca, to 6 m. Średnice walca są bardzo zróżnicowane i wynoszą: 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, oraz 1000 mm. Według założeń systemu Bestmann Technik faszynę wegetacyjną obsadza się roślinami dopiero na miejscu przeznaczenia. Oferowane przez nas Faszyny z roślinnością mają standardową długość 3 m. Roślinami obsadza się je przed dostawą. W momencie układania na miejscu przeznaczenia posadzone na nich rośliny powinny już posiadać dobrze rozwinięte systemy korzeniowe a kłącza powinny przebijać się przez sieć.
Faszyny wegetacyjne i faszyny z roślinnością posiadają liczne zalety i spełniają wielorakie funkcje: - są elastycznym wytrzymałym materiałem budowlanym, - dają dobre zabezpieczenie przed erozją, - spełniają funkcję filtracyjną, - są dobrym podłożem wegetacyjnym dla szuwarów i wiklin. Faszyna i faszyna z roślinnością używane są jako elementy zabezpieczające u podnóża skarp, w miejscu ich styku z linią wody w : -wodach bieżących - wodach stojących i śródmiejskich zbiornikach wodnych.
Faszynę i faszynę z roślinnością przewozi się zwykłymi samochodami ciężarowymi. Ciężar walca o średnicy 300 mm wynosi ok. 10 kg/mb . Mocuje się je przy pomocy drewnianych kołków ( o długości 1,2 m, średnicy 6-8 cm, przepołowione ).
© Hydrolech 2000 - 2010 | Projekt graficzny