Hydrolech

Produkty

Gabiony  • Opis
  • Zastosowanie
  • Transport i instalacja
Elementy budowlane o różnych kształtach i wielkościach, produkowane ze specjalnej konstrukcji siatki z sześciokątnymi okami, wypełnione kamieniem. Używane są one jako zamiennik konstrukcji betonowych przy budowaniu koryt, rowów, brzegów, strumieni oraz zbiorników wodnych takich jak stawy wodne, zbiorniki retencyjne, jako ochrona przed osuwaniem się ziemi ze zboczy.
Gabiony można stosować w różnych miejscach. Mają zastosowanie w wodzie, na styku wody i lądu oraz na lądzie. Można je stosować : - jako ochronę przed erozją brzegu oraz umocnienie skarp a także brzegów bystrych rzek, - jako zabezpieczenie narażonych na uderzenia fal brzegów zbiorników wód stojących, - jako falochrony przy płytkich zbiornikach wodnych, - jako umocnienie podstaw skarp nadwodnych,
Gabiony przewozić można zwykłymi samochodami ciężarowymi. Do rozładunku na budowie potrzebny jest do dyspozycji podnośnik widłowy, lub dźwig. Ładowność uzależniona jest od wielkości gabonów.
© Hydrolech 2000 - 2010 | Projekt graficzny