Hydrolech

Produkty

Wegetacyjne walce kamienne  • Opis
  • Zastosowanie
  • Transport i instalacja
są elementami budowlanymi w kształcie walca o średnicy 40 cm (inne wymiary na życzenie) i długości 1 lub 2 metry. Ich osnowę stanowi sieć tkana metodą bezwęzełkową z mocnej linki z włókien sztucznych. Wielkość oczek sieci wynosi 45 mm. Sieć wypełnia się grubymi kamieniami o ziarnistości 50 - 100 mm. Standardowo dodaje się rozkruszonej lawy wulkanicznej. Metr bieżący tak wypełnionej sieci waży około 150 kg.
Walce kamienne można stosować w różnych miejscach. Mają zastosowanie w wodzie, na styku wody i lądu oraz na lądzie. Można je stosować : - jako ochronę przed erozją brzegu oraz umocnienie skarp a także brzegów bystrych rzek, - jako zabezpieczenie narażonych na uderzenia fal brzegów zbiorników wód stojących, - jako falochrony przy płytkich zbiornikach wodnych, - jako umocnienie podstaw skarp nadwodnych, Walce można również obsadzać roślinnością .Na styku wody i lądu można sadzić w nich kokony roślinne TB 5x6. Powstające przy nasadzeniach wolne miejsca wokół roślin uzupełnia się granulatem z lawy wulkanicznej.
Walce kamienne przewozić można zwykłymi samochodami ciężarowymi. Do rozładunku na budowie potrzebny jest do dyspozycji podnośnik widłowy, lub dźwig. Ładowność uzależniona jest od wielkości walców.
© Hydrolech 2000 - 2010 | Projekt graficzny