Hydrolech

Produkty

Wegetacyjne materace kamienne  • Opis
  • Zastosowanie
  • Transport i instalacja
Wegetacyjne materace kamienne Składają się z wielkopowierzchniowych elementów konstrukcyjnych o wymiarach: długość-2 m, szerokość- 2 m, grubość- 0,2 m do 0,3 m (dostępne są również elementy o wymiarach 4 m x 2 m i 6 m x 2 m), Materace takie robi się z tłucznia skalnego klasy 0, tj. o ziarnistości 5 - 15 cm. , w zagęszczeniu od 2,3 do 4,0 kg/litr. Komory w materacach z tłucznia skalnego, stosowane w budowlach podwodnych i w miejscach pływów wypełnia się drobnoziarnistym granulatem z lawy wulkanicznej ( o ziarnistości 2 - 5 mm).Waga - ok. 400 kg/ m2 materiału mineralnego bez obsadzeń roślinnych Możliwe wykonanie pod zamówienie.
Wegetacyjne materace kamienne w przedstawionej powyżej postaci zostały przygotowane z myślą o takich miejscach , w których dotychczas stosowano innego rodzaju maty lekkie i średnio ciężkie: - przy obudowaniu brzegów rzek na dłuższych odcinkach, - przy obudowaniu kanałów, - do zabezpieczania brzegów stałych zbiorników wodnych przed erozją, - do zabezpieczania brzegów zbiorników wodnych narażonych na pływy i zmieniające się poziomy wody
Elementy wegetacyjnych materacy kamiennych można układać poziomo, jedne na drugich, nie więcej jednak niż w czterech warstwach. Wszędzie tam gdzie jest to możliwe, należy używać transportu wodnego, gdyż w ten sposób najłatwiej jest dotrzeć na plac budowy. Transport lądowy samochodami ciężarowymi.
© Hydrolech 2000 - 2010 | Projekt graficzny