Hydrolech

Nasze referencje

Urząd Miejski w Świeciu - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Zbiornik retenecyjny oraz oczko wodne

Na zlecenie gminy Świecie firma Hydrolech z Gdyni wykonała oczko wodne wraz ze zbiornikiem retencyjnym w ogrodzie botanicznym przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu

Do zagospodarowania brzegów oczka wodnego i zbiornika retencyjnego wykorzystane zostały ekologiczne systemy odnowy i zabezpieczenia nabrzeży firmy Hydrolech - maty i faszyny wegetacyjne. Zastosowany materiał był bardzo dobrej jakości, rośliny zasadzone w matach i faszynach posiadały dobrze rozwinięty system korzeniowy, co umożliwiło szybkie ich zaadoptowanie w nowym środowisku

Prace związane z budową oczka wodnego wykonane zostały bardzo szybko, sprawnie i solidnie

Firmę cechuje duża staranność i rzetelność przy wykonywaniu zleconych prac.

Ponadto firma Hydrolech czynnie uczestniczyła w tworzeniu koncepcji budowy oczka wodnego, udzielając cennych rad i wskazówek, które zostały wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia.

Urzęd Miejski w Gdańsku - Park Oruński.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w 2003 roku wykonano zadanie „ Odbudowa zbiorników retencyjnych i koryta potoku w Parku Oruńskim”
Do zabezpieczenia brzegów wykonanych zbiorników i cieku łączącego zbiorniki, na terenie Parku Oruńskiego, wykorzystane zostały ekologiczne systemy odnowy i zabezpieczania nabrzeży typu BESTMNN-technik wyprodukowane i dostarczone przez firmę „Hydrolech” Sp.z o.o.
Zestawienie ilościowe dostarczonych materiałów:
1. Wegetacyjne faszyny kokosowe ø 300cm w ilości 1203mb.
2. Wegetacyjne maty kokosowe 5x1m w ilości 1455,75 m2.
3. Materace kamienne 2,x1m w ilości 140 m2
4. Walce kamienne ø 400cm w ilości183mb.
5. Kokony roślinne 5x6 cm w ilości w ilości 284 sztuk. 6. Kołki drewniane w ilości 15000 sztuk.
Zastosowany materiał był bardzo dobrej jakości, rośliny obsadzone w matach, faszynach i materacach posiadały dobrze rozwinięte systemy korzeniowe, co umożliwiło szybkie ich zaadoptowanie w nowym środowisku i bujną wegetację. Prace związane z produkcją, dostawą i obsadzeniami wykonane zostały bardzo szybko, sprawnie i solidnie.
Firmę cechuje duża staranność i rzetelność przy wykonywaniu zleconych prac. Ponadto firma „Hydrolech” czynnie uczestniczyła w tworzeniu koncepcji i projektowaniu opisanego projektu, udzielając cennych rad i wskazówek, które zostały wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia.
Zastosowane Systemy BESTMANN-technik spełnią bardzo dobrze swoją rolę zabezpieczenia brzegów, powstałe fitocenozy roślinne tworzą zgodnie z projektem nowe siedliska dla licznie występującego na zagospodarowanym terenie ptactwa oraz w znacznym stopniu poprawiają estetykę terenu.

Urzęd Miejski w Gdańsku - Pas Nadmorski

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w 2003 roku wykonano zadanie „Odwodnienie i zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego na odcinku od ul. Piastowskiej do promenady do mola na przedłużeniu al. Jana Pawła II na Zaspie” Do zabezpieczenia brzegów wykonanych zbiorników i rowów odwodnieniowych, oraz do utworzenia trzcinowisk i turzycowisk na terenie zagospodarowania, wykorzystane zostały ekologiczne systemy odnowy i zabezpieczania nabrzeży typu BESTMNN-technik wyprodukowane i dostarczone przez firmę „Hydrolech” Sp.zo.o.
Zestawienie ilościowe dostarczonych materiałów:
1. Wegetacyjne faszyny kokosowe ø 300cm w ilości 3565mb.
2. Wegetacyjne maty kokosowe 5x1m w ilości 3565 m2.
3. Wegetacyjne materace kamienne 2,5x1m w ilości 1100 m2.
4. Siatki wegetacyjne (trzcinowe) w ilości 400 m2.
5. Kokony roślinne 5x6 cm w ilości w ilości 10 000 sztuk.
6. Kosze roślinne 50 l. w ilości 32 sztuk.
Zastosowany materiał był bardzo dobrej jakości, rośliny obsadzone w matach, faszynach i materacach posiadały dobrze rozwinięte systemy korzeniowe, co umożliwiło szybkie ich zaadoptowanie w nowym środowisku i bujną wegetację.
Prace związane z produkcją, dostawą i obsadzeniami wykonane zostały bardzo szybko, sprawnie i solidnie. Firmę cechuje duża staranność i rzetelność przy wykonywaniu zleconych prac.
Ponadto firma „Hydrolech” czynnie uczestniczyła w tworzeniu koncepcji i projektowaniu opisanego projektu, udzielając cennych rad i wskazówek, które zostały wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia.
Zastosowane Systemy BESTMANN-technik spełnią bardzo dobrze swoją rolę zabezpieczenia brzegów, powstałe fitocenozy roślinne tworzą zgodnie z projektem nowe siedliska dla licznie występującego na zagospodarowanym terenie ptactwa oraz w znacznym stopniu poprawiają estetykę terenu.

Urząd Misata Gdańsk - Potok Jelitkowski

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w 2004 roku wykonano zadanie „ Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Granicznego w Gdańsku-kanalizacja deszczowa w ul. Jelitkowskiej oraz regulacja Potoku Jelitkowskiego”.
Do zabezpieczenia brzegów Potoku Jelitkowskiego, na terenie Parku Jelitkowskiego, wykorzystane zostały ekologiczne systemy odnowy i zabezpieczania nabrzeży typu BESTMNN-technik wyprodukowane i dostarczone przez firmę „Hydrolech” Sp.zo.o.
Zestawienie ilościowe dostarczonych materiałów:
1. Wegetacyjne faszyny kokosowe ø 300cm w ilości 364mb.
2. Materace kamienne 2,x2m w ilości 72 m2
3. Walce kamienne ø 400cm w ilości398mb.
Zastosowany materiał był bardzo dobrej jakości, rośliny obsadzone w matach, faszynach i materacach posiadały dobrze rozwinięte systemy korzeniowe, co umożliwiło szybkie ich zaadoptowanie w nowym środowisku i bujną wegetację.
Prace związane z produkcją, dostawą i obsadzeniami wykonane zostały bardzo szybko, sprawnie i solidnie. Firmę cechuje duża staranność i rzetelność przy wykonywaniu zleconych prac.
Ponadto firma „Hydrolech” czynnie uczestniczyła w tworzeniu koncepcji i projektowaniu opisanego projektu, udzielając cennych rad i wskazówek, które zostały wykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia.
Zastosowane Systemy BESTMANN-technik spełnią bardzo dobrze swoją rolę zabezpieczenia brzegów, powstałe fitocenozy roślinne tworzą zgodnie z projektem nowe siedliska dla licznie występującego na zagospodarowanym terenie ptactwa oraz w znacznym stopniu poprawiają estetykę terenu.

© Hydrolech 2000 - 2010 | Projekt graficzny